A Cerrahi Kliniği

  • Chirurgische Klinik A

A Cerrahi Kliniğinde (genel, karın, göğüs ve travma cerrahisi kliniği) göğüs ve karın boşluğu, endokrin bezlerindeki benign ve malign hastalıklar ile travmatolojik hastalık belirtilerini tedavi ediyoruz.

A Cerrahi Kliniğinin ağırlık merkezleri arasında akciğer, yemek borusu, mide, safra yolları, karaciğer, ince ve kalın bağırsak tümörleri ve kanser hastalıkları ile tiroit bezi, pankreas, böbreküstü bezleri ve rektumda kaza ve rekonstrüktif cerrahisi müdahalelerini sayabiliriz.

A Cerrahi Kliniği, C Kliniği ile birlikte 2009 yılında sertifikalandırılan Rheinpfalz Bağırsak Merkezini yönetmektedir.

Ayrıca, A Cerrahi Kliniğimiz, disiplinler arası çalışan Ludwigshafen Kontinans ve Pelvik Taban Merkezinin bir parçasıdır. Mesane veya rektum fonksiyon bozukluğu olan hastalar burada geniş kapsamlı bir tedavi teklifi bulmaktadır.

Uygun endikasyonda hastaneye yatırmadan imtina edilebilir ve cerrahi müdahale ambulant yapılabilir. Ambulant Ameliyatlar Merkezimiz ile ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.

Back Top Print Impressum Datenschutz

Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und
der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg

  • Copyright © Klinikum Ludwigshafen
    Seite wurde am 21.07.2017 zuletzt geändert.