Bilgilendirme

Klinik eczanesi, hastaların doktor tarafından yazılan ilaçları bizzat gidip aldıkları “umumi” eczanelerden tamamen farklıdır.

Sözde “ev ilaçları“ olarak adlandırılan ve hastalara kliniğe yatırıldığı tarihte verilen sürekli ilaçların yerine, aynı etkiye sahip klinik ilaçları verilir; yani ilaçların isimleri değişebilir, tabletler belki biraz farklı görünebilir veya bir kombine ilacın yerini iki ilaç alabilir. Servis veya kayıt doktoru genellikle hastaneye yatırılma başlangıcında, hastalık öyküsü kapsamında hastanın sürekli kullandığı ilaçları da kaydeder ve bunlara devam edilip edilmeyeceğine karar verir. Aynı etkiye sahip klinik ilaçlarına geçilebilmesi için eczacı, reçeteyi yazan servis hekimine tavsiyede bulunur. Münferit durumlarda, bu hasta için belli bir ilacın dozajını sormak üzere aile hekimine telefon açılır ya da hasta yakınları ile bir görüşme yapılır.

Klinikte yatarak veya ayakta tedavi gören tüm hastaların ilaç, serum ve sargı bezlerine olan günlük ihtiyaçlarının karşılanması biraz çaba gerektirir. Bu işlemlerin güvenli ve ekonomik bir şekilde yapılabilmesi için bir klinikte kullanılan ilaç sayısı sınırlanmıştır, yani bir etkin maddeye sahip sadece bir ilaç ve aynı etki grubundan her zaman sadece bir ilaç hazır bulundurulmaktadır. Bu nedenle Ludwigshafen Kliniğinin ilaç listesi, her zaman hazır bulunan yaklaşık 1.500 ilacı içermektedir.
Eczanede aynı etkiye sahip bir ilaç yoksa ya da başka bir ilaç kullanılması tıbbi nedenlerle mümkün değilse, hasta tarafından ihtiyaç duyulan ilaç birkaç saat içerisinde temin edilmektedir. Hastalarımıza ilaç temininin en iyi şekilde olması ve istenmeyen kesintilerin meydana gelmemesi bizim için önemlidir.

Hastanede yatarak tedavi gördüğünüz sürede ilaçlar hakkındaki sorularınız için memnuniyetle hizmetinizdeyiz!