Hizmetler

  • Apotheke

Yatarak ve ayakta tedavi gören hastalara yüksek kaliteleri ilaçları güvenli, zamanında ve ekonomik bir şekilde sağlamak, kuruluşundan bu yana hastane eczanesinin en önemli görevi olmuştur. Bunun temeli, hazır ilaçların teknik ve ekonomik kriterleri dikkate alarak temin edilmesi ve tıbben gerekli ve ekonomik açıdan yararlı olması halinde ilaç üretilmesidir. Son yıllarda bu temel görevlere diğer eczacılık hizmetleri olarak ilaç bilgilendirmesi, ekonomik ilaç danışmanlığı, klinik araştırmalarda işbirliği ve özellikle sitotoksik ilaçlar olmak üzere hastaya özgü ilaç hazırlama gibi hizmetler eklenmiştir. Tüm hastalar için en uygun şekilde ilaç teminine sağladığımız katkımızla en üst düzeyde kalite, güvenlik, hız ve dolayısı ile tedavi başarısı elde etmek istiyoruz.

Bir bakışta hizmet yelpazemiz:

İlaç temini

İlaç listesinin hazırlanması

İlaç üretimi

Eczacılık hizmetleri