Hizmetler

  • Institut für Physikalische und Rehabilitative Medizin

Bir bakışta hizmet yelpazemiz:

Ergoterapi

Fiziksel tedavi

Özel tedavi programları

Sağlık hizmetleri