Çalışma saatleri / Ayakta tedavi

Özel sigortalı hastalar için ayakta kan örneği alma ve muayene işlemleri, sekreterlikten alınacak randevudan sonra saat 08.00 - 16.00 arasında yapılabilir.

Tel.: 0621 503-3550

Sosyal sigortaya bağlı hastalar için kısıtlı bir sağlık sigortası kapsamı söz konusudur.