Laboratuar Tıbbı ve Hijyen Enstitüsü

  • Institut für Labormedizin und Hygiene

Moleküler Tanı Bölümü, Mikrobiyoloji Bölümü
Klinik kimya bölümünde çoğunlukla, klinikte tedaviyi yürüten doktorları hastalıkların teşhisi ve tedavisinde desteklemek amacıyla kan ve idrar testleri yapılmaktadır. Enstitüde toplam olarak yılda 2,1 milyon analiz gerçekleştirilmektedir. Laboratuarlar gece gündüz açıktır.

Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, klinik bölümlerine bakteriyolojik, parazitolojik, enfeksiyon serolojik ve moleküler biyolojik testler yaparak hizmet vermekte ve bulaşıcı hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgili sorularda danışmanlık yapmaktadır.

Hastane hijyeni
Hastane Hijyeni Bölümünde, laboratuar testlerinin yanı sıra, enfeksiyon risklerinin teşhis edilmesi, uygun stratejilerin geliştirilmesi, bu risklerin ortadan kaldırılması veya en azından mümkün olduğunca azaltılması, yani (nozokomiyal enfeksiyonlar olarak adlandırılan) hastane enfeksiyonların önlenmesi amacıyla kliniklerde hastane hijyeni ile ilgili sorularda yerinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Klinik Kimya Bölümü 2007 Mart ayında, moleküler genetik yöntemlerinin de dahil edilmesiyle başarıyla yeniden yetkilendirilmiştir, Mikrobiyoloji ve Hijyen Bölümü ilk kez olarak 2009 Haziran ayında yetkilendirilmiştir.

Enstitünün diğer görevleri, enstitüde çalışan doktor yardımcıları tarafından tüm koğuşlarda hastalardan kan örneği alınması ve hastane bölümlerindeki kan gazı ve kan şekeri ölçümlerinin denetimidir. Bu görev alanları için de aynı şekilde yetki verilmiştir.

Öğretmenlik
Prof. Dr. Bauer, MTA-Schule. (Tıbbi Teknik Asistanlar Okulu) Laboratuar Bilimdalının medikal direktörüdür.