Bilgilendirme

Patoloji Enstitüsünün görevleri biyopsi ve otopsi bölümünde gerçekleştirilmektedir.

Bunun için ışık mikroskopisinin yanı sıra histo ve immünhistokimya, DNA sitofotometri ile in situ hibridizasyon (CISH) kromojenleri gibi ek incelemeler de uygulanmaktadır. Buna ek olarak, arşivlenmiş bulgular bir veri tabanı belgelendirme sistemi sayesinde bulguları elde eden tüm kişiler tarafından gerçek zamanda sorgulanabilir; bu sayede eski bulgularla bir bulgu ilişkisi (örneğin, bir seyir takibi) kurmak mümkündür.

Biyopsi bölümünde histolojik tahliller çoğunlukla küçük, endoskopik olarak elde edilen doku örneklerinde; sitolojik tahliller ise ponksiyon, aspirasyon veya kesme yoluyla elde edilen hücre materyalinde yapılmaktadır. Bu mikroskopik tahliller bir teşhis konmasını ve bunun haricinde bir hastalık tablosu hakkında tahmin yürütülmesini mümkün kılarlar ve tedaviye yardımcı olarak kullanılırlar.

Biyopsi bölümünde bunun haricinde, bir hastalık sürecinin türü ve kapsamını belirleyebilmek için terapötik açıdan elde edilen rezeksiyon örnekleri makroskopik ve mikroskobik olarak incelenir. Biyopsi bölümündeki faaliyet, enstitünün hemen hemen tüm klinik disiplinleri ile yoğun temas içinde olmasına neden olmaktadır.

Enstitünün otopsi bölümünde, temelde yatan hastalıkları, tedavi altındaki hastalıkların şekil değişimi ile vefat eden hastaların ölüm nedenini belirleyebilmek amacıyla klinik otopsiler yapılmaktadır.