Hizmetler

Bir bakışta hizmet yelpazemiz:

Doku örneklerinin histolojik analizleri

Ponksiyon ve hücre materyallerinin sitolojik tahlili

Büyük rezeksiyon örneklerinin makroskopik ve mikroskopik tahlili

Klinik otopsi uygulaması (otopsi bölümü)

Klinik-Patolojik uygulamalar