B Tıp Kliniği

  • Medizinische Klinik B

B Tıp Kliniği'nde kalp, akciğer ve kan damarı rahatsızlığı olan hastalar tedavi edilmektedir. Bunun dışında iç hastalıkları alanında acil vakalar, iç hastalıkları yoğun bakım ünitesi ve Klinik’teki acil tıp doktorluğu merkezi B Tıp Kliniği yönetiminde hizmet vermektedir.

Göğüs kafesinde belirsiz ağrıların hızlı biçimde çözümlenmesi için sertifikalı Chest Pain Unit (Göğüs Ağrısı Ünitesi) hizmet vermektedir.

Kliniğin hizmet yelpazesinde kalp, akciğer ve damar hastalıklarının tedavisiyle aynı zamanda yoğun bakım hastaları da tüm kardiyak, müdahalesiz muayene yöntemleri ve uyku laboratuvarı uygulamaları gerçekleştirilmektedir Ayrıca B Tıp Kliniği, kalp manyetik rezonans tomografisi ve kalp bilgisayar tomografisi ile en modern kalp tetkiklerini sunmaktadır. Kalp kateter yönteminde B Tıp Kliniği Vorderpfalz bölgesinde lider konumundadır, aynı zamanda koroner damar teşhisi ve tedavisi sorunları için (balon dilatasyonu) ve akut kalp krizi ile ilgili sorunlar için yetkin bir merkezdir.

Her türden kalp ritim bozuklukları ile ilgili olarak hastalara danışmanlık hizmeti verilmekte ve muayeneler gerçekleştirilmektedir ve en modern yöntemlerle (kateterli kalp ritim bozuklukları tedavisi) tedavi edilmektedir.

B Tıp Kliniği, invasif kardiyolojinin en güncel tekniklerini sunmakta, özellikle de ön odacık müdahaleleri (PFO tıkanması), aortta stent implantasyonları (Stanford B Diseksiyonu) ve yüksek riskli hastalarda kalp kateteri ile (kalp ameliyatına gerek kalmadan) aort kapakçığı implantasyonu gerçekleştirilmektedir. Tüm bu müdahalelerde kliniğin kalp cerrahisiyle sıkı bir işbirliği gerçekleştirilmektedir.

Akut kalp krizinde acil vaka tedavisi için 24 saat boyunca kalp kateter hizmeti veren ekip hazır bulunmaktadır.

B Tıp Kliniği, Kalp Merkezi Ludwigshafen ile ve Kalp Cerrahisi Kliniği ile sıkı işbirliği içerisindedir.