Bilgilendirme

Ludwigshafen Hastanesinin KBB Kliniği, bölgeler üstü görev alanları olan Almanya’nın en büyük bakım kuruluşları arasındadır. Her yıl yaklaşık 4.000 cerrahi müdahale yapılmakta ve yaklaşık 3.500 hasta yatılı, yaklaşık 12.000 hasta ambulant tedavi edilmektedir. Klinik 2002 yılından bu yana, Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisi Kliniği ve Göz Hastalıkları Kliniği “Baş Kliniği” ile yakın ve pürüzsüz bir işbirliğinin sağlandığı bir bina sistemi içinde yer almaktadır. Aparatlar ve teknik donanım en yüksek kalite standartlarına uygundur. Özellikle nörootoloji (işitme ve denge tanılama) ile rinoloji (burun hastalıkları) alanında, zor ve karmaşık hastalık belirtilerinin farklı ve detaylı bir analizini mümkün kılan modern teşhis yöntemleri uygulanmaktadır. Bunların arasında, diğerlerinin yanı sıra bilinç üstü işitme tanılaması, kulak çınlaması analizi, elektronistagmografi, döner koltuk testleri ve video-okulografi ile denge teşhisi için postürografi, kapsamlı koku ve tat alma testleri, akustik rinometri ve uyarılmış olfaktör potansiyelleri ile aktif anterior rinometri ve objektif koku alma tanılamasını (olfaktometri) sayabiliriz. Ayrıca iki beyin sapı odyometresi (BERA), iki iç kulak yankısı ölçüm cihazı (OAE) ile işitme cihazı testi için araçlar düzenli olarak kullanılmaktadır.

İhtisasla ilgili tümör hastalıklarının teşhisi için diğerlerinin yanı sıra bol ışıklı, sert ve esnek optikler ve modern ultrason cihazları kullanılmaktadır. Ameliyat bölümü, kafa tabanı cerrahisi için yeni ameliyat mikroskopları, çeşitli lazer sistemleri, bir navigasyon sistemi ve intraoperatif sinir fonksiyon kontrolü için izleme cihazları ile donatılmıştır.
Kliniğin cerrahi spektrumu tüm KBB alanını kapsamaktadır. Ağırlık merkezini rekonstrüktif orta kulak cerrahisi, minimal invazif sinüs cerrahisi, tümörler ve yaralanmalarda kafa tabanı cerrahisi ile faringeal ve laringeal tümörlerde cerrahi tedavi oluşturmaktadır. Diğer özel öncelikler ağırlık alanları, tümörler ve tümör benzeri hastalıklarda orbita cerrahisi ve koklear implant cerrahisi ile ilgilidir.

Klinikte, güzel ve aydınlık donatımlı üç bölüme yayılan 58 yatak bulunmaktadır. Ayrı "gündüz kliniğinde" sekiz yataktan daha faydalanılabilir.

Hastaneye yatırılış

Ambulant ameliyatlar

Seçilen hastalıklar / kendi kendine yardım grupları hakkında bilgiler