Hizmetler

  • Medizinische Klinik C

Kliniğin hizmet spektrumu arasında mide-bağırsak ve karaciğer hastalıkları tedavisinin yanı sıra farklı ultrason destekli teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanması, mide ve oniki parmak bağırsağının ile ince ve kalın bağırsak teşhis ve terapötik endoskopisi ile eşzamanlı renklendirme ile örnek alma veya polip rezeksiyonu ve yemek borusunda uzun süreli asit ve basınç ölçümlerini sayabiliriz.

C Tıp Kliniği, A Cerrahi Kliniği ile birlikte 2009 yılında sertifikalandırılan Rheinpfalz Bağırsak Merkezini yönetmektedir.

Bir bakışta hizmet yelpazemiz:

Gastroenteroloji ve gastroenterolojik onkoloji:

Gastroenteroloji ve gastroenterolojik onkoloji:

Diyabetoloji

Sindirim organları, safra yolları ve karaciğer hastalıkları

Hepatoloji

Bulaşıcı hastalıkların tedavisi

Metabolizma hastalıklarının tedavisi

Endokrinoloji

Genel Dahiliye

Kliniğe, şeker hastalığı olan (Diabetes mellitus) ve aşırılı kilolu (obezite) hastaların tedavisi için bir metabolizma merkezi entegre edilmiştir. Ayrıntılı bilgilere Diyabet Merkezi ve Obezite Merkezi.

Klinik, Ludwigshafen Hastanesi Konstinans ve Pelvik Tabak Merkezinin bir parçasıdır.

Bundan başka, genel dahiliyenin tüm alanlarından gelen hastalar tedavi edilmektedir.