Bilgilendirme

Kalp – bir yüksek performans aleti

Kalbin normalde dakikada 60 ila 80 kez attığı düşünülürse, bu 24 saatte yaklaşık 100.000 atış demektir.

Bu müthiş bir rakamdır; halbuki sadece tek bir gün söz konusudur. Elbette ki çarpma sıklığı performans sporunda dakikada 150 atışa yükselebilir. Bu esnada, normalde yaklaşık 5 litre pompalanırken, olağanüstü durumlarda 20 litrenin üzerinde kan dolaşım sistemine pompalanabilir. Bu, bir yetişkin ortalama olarak sahip olduğu kan miktarına denk düşmektedir.

Kalp, kalp zarına gömülü kaslı, yumruk büyüklüğünde bir iç organdır. Kalbin üzerinden, kalbi besleyen koroner damarlar (koroner arter) geçer.

Kardiyoloji / Perfüzyon Teknolojisi Bölümü

Ludwigshafen bölgesindeki kalp cerrahisi hastaları için ve ayrıca 1993 yılı başından beri hastanede tam donanımlı bir kalp cerrahisi bölümü bulunmaktadır. Hastanede bu kalp kliniğinin devreye girmesiyle birlikte, halen dört perfüzyonistin çalıştığı Kardiyoloji / Perfüzyon Teknolojisi Bölümü oluşmuştur.

Perfüzyoloji veya kardiyoloji teknolojisi bölümünün başlıca görevi, ameliyat sırasında açık ve durdurulan kalplerde ekstrakorporeal dolaşımın, yani tüm kardiyovasküler olayların ameliyat sırasında korunmasıdır.

Bunun haricinde, kalbin desteklenmesi için gerekli olan tüm cihazlar perfüzyonistler tarafından kullanılmakta ve bakımı yapılmaktadır. Bunlar örneğin kalbin soldan veya sağdan desteklenmesi ile – kalp kası hücrelerinin daha iyi beslenmesi için "balon pompası" olarak adlandırılan intra-aortik kontrpulsasyon uygulamalarıdır. Akciğer fonksiyonunun yapay olarak desteklenmesi de her zaman mümkündür.

Ek özellikler
Perfüzyolojideki bir diğer önemli özellik, kalp ameliyatlarında kullanılan ürün ve malzemelerin seçimi konusunda sürekli kalite güvencesi uygulanmasıdır. Bu uygulama, büyük bir bilimsel motivasyon ile tekrar tekrar kontrol edilmekte ve standart hale getirilmektedir. Yenilikçilik ve yaratıcılık böylece hastaların mümkün olan en iyi şekilde tedavi edilmesini mümkün kılmaktadır.

Çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarındaki bir çağrı hizmeti, perfüzyonistler günün her saatinde çalışmaya hazır olmalarını güvence altına alır.

Pflege in der Klinik für Herzchirurgie

Intensivpflege am Klinikum