Hizmetler

  • Klinik für Herzchirurgie

Bir bakışta hizmet yelpazemiz:

Bypass ameliyatı

Kalp kapakçığı cerrahisi

Aritmi cerrahisi: Kalp pili ve defibrilatör cerrahisi

Özel ameliyat: Aort anevrizması ameliyatı