Üroloji Kliniği

  • Urologie

Üroloji kliniğinde; böbrek, idrar borusu, mesane, idrar yolları ile prostat, testis ve penis şikâyetleri olan hastaları tedavi ediyoruz. Bunların arasında, idrar yolları ve erkek genital organları enfeksiyonları ve tümör hastalıklarını, idrar taşı rahatsızlığının tüm şekillerini, çocuklar ve yetişkinlerde doğumsal ve edinsel genitoüriner anomalilerini, kadın ve erkeklerde üriner inkontinansı ve cinsel iktidar, hormon ve doğurganlık sorunlarını sayabiliriz.

Kliniğin bir diğer ağırlık merkezini, prostat kanseri tedavisi teşkil etmektedir. Prostatın tamamen alınmasında (prostatektomi) “da Vinci” ameliyat sistemi kullanılır. Tanılama için Ludwigshafen Kliniği PET/CT cihazları kullanılabilir.