Sosyal hizmetler

  • Soziale Dienste

Mutlaka doktorlarımız ve bakım personelimiz size hastanedeki yatış süreniz boyunca en yoğun şekliyle refakat edeceklerdir. Buna ek olarak sosyal, psişik ve dini hizmet birimlerimizin çalışanları da aynı şekilde hastane konaklamasıyla bağlantılı sorularınız için size destek vereceklerdir.