Çalışma saatleri / Ayakta tedavi

Damar görüşme saati çerçevesinde (her gün 10:14:30 saatleri arasında) hastalar doktorun sevki ile (telefonla ön kayıt yaptırdıktan sonra, telefon) 0621 / 503-3341) muayene olabilir. Uygun vakalarda teşhis ve tedavi ayakta da gerçekleştirilebilir. Yatılı tedaviden sonra, damar görüşme saati kapsamında kontrol bakım imkanı da söz konusudur.

Gebäudeplan (67KB)