Bilgiler

Gefäßzentrum Klinikum Ludwigshafen
Damar Kliniği'nin disiplinlerarası işbirliği günümüz tıp dünyasında önemli bir taleptir. O nedenle de Damar cerrahisi ile, anjiyoloji, radyoloji, kardiyoloji, diyabetoloji, nefroloji, anestezi, fizyoterapi, ağrı tedavisi alanındaki meslektaşlarımızla ve bakım hizmetleri birimiyle iletişim ağı kurmaya özellikle dikkat etmekteyiz. Bu gayretler, Damar Kliniğimizin Alman Damar Cerrahisi Kurumu (DGG), Alman Röntgen Kurumu (DRG) ve Alman Anjiyoloji Kurumu (DGA) direktiflerine göre sertifika alma konusundaki çabasına da yansımaktadır, bu çalışmalar bu yıl içerisinde tamamlanacaktır.

En yüksek tedavi kademesindeki bir hastanenin bir parçası olarak Damar Kliniğimiz, vasküler hastalıkların tanısı ve tedavisine yönelik her türlü modern yöntemleri sunmaktadır. Bunun için deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekip hizmetinizdedir. Yılda yakl. 2000 kadar hasta ayakta ve yatarak tedavi edilmektedir. Ağırlıklı olarak çalışmalar akut ve kronik kan dolaşımı bozukluklarının ve de şeker hastalığına bağlı damar değişikliklerinin (örn. diyabetik ayak), ana atar damar genişlemesinin (aort anevrizması), daralan boyun atar damarının (Karotiz Stenoz) tedavilerini, inmenin önlenmesini veya tedavisini ve diyaliz şantlarının yerleştirilmesini kapsamaktadır. Duruma göre endovasküler, açık cerrahi veya konzervatif tedbirleri kapsayan bir tedavi yelpazesi sunulmaktadır.

Damar Kliniği'ndeki süreç nasıl işlemektedir?
Hasta öyküsünün alınması konusundaki ayrıntılı görüşme sonrasında ayrıntılı beden muayenesi gerçekleştirilir, bunu genel olarak ultrasonla muayene izlemektedir. Seyrin devamında, hasta hikayesindeki önemli bulguları ve hastanın aktüel muayene bulgularını tanımak gerekmektedir. Sonuçlara bağlı olarak ek tetkikler örn. kateterli anjiyografi, bilgisayarlı tomografi (BT) veya bir emar çekimi (MRT) gerçekleştirilir.

Vasküler tanı ile ilgili tetkiklerimize genel bakış:
• Koşu bandı ile tetkik
• Doppler ve Duplex Sonografi
• BT-Anjiyografi
• Manyetik rezonanslı Anjiyografi
• İntervansiyon Ekibiyle DA Tekniği ile Kateterli Anjiyografi
• intraoperatif Anjiyografi
• Flebografi

Tüm bulgular alındıktan sonra bunlar disiplinlerarası tartışılır ve hastayla ve yakınlarıyla mutabık kalınarak bireysel optimum tedavi seçilir. Konservativ, endovasküler ve açık cerrahi tedavi şekilleri sunulmaktadır. Tedavi şeklinin seçilmesinde birinci dereceden şikayetlerin profili belirleyicidir, özellikle de meslek, boş zaman alışkanlıkları, yaş ve genel sağlık durumu gibi bireysel faktörler dikkate alınır. Bu konseptin elementer parçası aynı zamanda fizyoterapi, ortopedi tekniği ve özel ölçülerde özel hasta ve yara bakımıdır. Yara konusunda hastanenin uzmanlardan oluşan ekibi bulunmaktadır, bu ekip bölümlerarası çalışarak yara tedavisi konusunda bir standart geliştirmişlerdir.
Henüz tedavi seçilirken, yatılı tedavi sonrası dönemi düşünmek çok önemlidir. Konaklama sonrasında hastanemizde mümkün olduğu kadar erken bir dönemde tedaviyi ve bakımı başlatmaktayız. Gerektiğinde rehabilitasyon kürleri ve ev ortamında ayakta tedavi desteği organize edilmektedir. Tedaviyi sürdürecek doktor ile hızlı ve doğrudan iletişim bizim için önemlidir, böylece hasta bakımındaki boşluklar önlenmektedir. Yatılı tedavi tamamlandıktan ve bağlantılı iyileştirme tedavileri sonrasında Damar Kliniği'nin yetkilileri tedaviyi sürdürecek, yerleşik hekimlerle her an bağlantıya geçmeye hazırdır. Kontrol amaçlı muayeneler ve özel yara tedavileri ayakta tedavi kapsamında gerçekleştirilebilir.

Hastalık profillerinden seçim:

Karın aortu anevrizması

Atardamar tıkanma hastalığı (ATH)

Boyun atardamarındaki daralma sebebiyle inme

Varis şikayetleri

Böbrek nakli tedavisi için şantlar