Kontinans Merkezi

  • Institut für Physikalische und Rehabilitative Medizin

Sertifikalı Ludwigshafen Kontinans ve Pelvik Taban Merkezi'nde, uzmanların disiplinlerarası bir işbirliği içinde, mesane veya rektum fonksiyon bozukluğu olan hastalar tedavi edilmektedir. İdrar kaçırma olarak da adlandırılan üriner inkontinans erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da görülebilir. Kadınlarda çoğunlukla, cinsel organ veya mesane sarkması ya da fiziksel efor sırasında idrar kaybına neden olabilecek bir olay söz konusudur.

Benzer sorunlar erkeklerde prostat hastalıkları bağlamında ortaya çıkmaktadır. Mesane fonksiyon bozuklukları çoğu kez sinir hastalıkları veya diyabet gibi sistemik hastalıklardan da kaynaklanmaktadır.

Kontinans ve Pelvik Taban Merkezinde aşağıdaki klinikler enstitüler birlikte çalışmaktadırlar:
Üroloji Kliniği
Kadın Kliniği
A Cerrahi Kliniği
C Tıbbi Kliniği
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Enstitüsü
Nöroloji Kliniği
Tanı Merkez Enstitüsü ve Girişimsel Radyoloji