Bilgilendirme

Merkezin kurulmasında öncü rolü, ağırlık merkezi onkolojik viseral cerrahi olan A Cerrahi Kliniği ve ağırlık merkezi gastroenteroloji ve gastroenterolojik onkoloji olan C Tıp Kliniği oynamıştır.

Merkezin amacı, amacına uygun eşgüdümlü bir işbirliği temelinde en son standartlara göre hastalara yardım etmektir. Kolon kanseri hastalarının yüksek kaliteli bakımı, Alman Kanser Derneği'nin güncel S3 kurallarına göre yapılır. Burada karakteristik olan husus, Ludwigshafen Kliniğine bağlı birçok klinik ve enstitüler ile bölgedeki yerleşik işbirliği ortakları ve sosyal kurumların yoğun entegrasyonudur. Çünkü salt tıbbi tedavinin yanı sıra, rehabilitasyon önlemleri, psiko-onkoloji ve sosyal hizmetler tarafından sağlanan destek ve yatılı bölümden ayakta tedavi bölümüne eksiksiz bir geçişe de büyük önem verilmektedir.

Rheinpfalz Bağırsak Merkezi'nde sizi birçok yardım eli bekliyor: İnsanları ve tıbbı bağdaştırmak için yatılı ve ayakta tedavi bölümünden uzmanlar.

Rheinpfalz Bağırsak Merkezi hakkında ayrıntılı bilgileri www.darmzentrum-rheinpfalz.de adresinde bulabilirsiniz.

İşbirliği ortakları

Rheinpfalz Bağırsak Merkezi ağı, en üst düzeyde bakım hizmeti veren bir hastane ve ayakta tedavi bölümünde de işinin ehli olan işbirliği ortakları kombinasyonundan oluşmaktadır. Çeşitli uzmanların gerek ön tedbirler aşamasında ve gerekse kolon veya rektum kanseri tedavisinde yaptıkları işbirliği en son bilimsel kriterlere göre gerçekleştirilmektedir ve birbirleriyle yakından bağlantılıdır.

Aşağıda ve indirme bölümünde, siz ve yakınlarınızın hastalığın tüm aşamalarında her zaman uygun muhatap ve hedefe yönelik destek için ağa katılan tüm ortakların bir özetini bulabilirsiniz.

Rheinpfalz Bağırsak Merkezi ağı sorunsuz süreçler, yoğun temaslar ile açık ve eşit haklara sahip bir iletişimi temsil etmektedir.

Araştırmalar

Tıbbi bilgilerin geliştirilmesi, sadece araştırmalarda elde edilen yeni bilimsel bilgilerle mümkündür.
Özellikle yeni kemoterapi ilaçlarının hastalara verilmesi ancak araştırmalarda yapılan ayrıntılı testlerden sonra onaylanmakta ve herkes tarafından kullanılabilmektedir.

Ludwigshafen Şehir Kliniği Rheinpfalz Bağırsak Merkezi, bu gibi yeni ilaçların geliştirilmesini desteklemek ve hastalarımıza ilaç endüstrisindeki en son gelişmeleri sunabilmek için çeşitli araştırma projelerine katılmaktadır.

Rheinpfalz Bağırsak Merkezinde hala aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir:

  • DACHS Araştırması – Kolorektal kanser: Tarama yoluyla önleme imkanı
  • Transrektal vakum drenajı, anastomoz yetmezliği için yeni bir tedavi
  • Kolorektal tümörlerde, F-18-deoksiglukoz (FDG), pozitron emisyon tomografisi (PET) ve gen ekspresyonu belirlemeleri (GenPET Colon-2008) yardımıyla tıbbi teşhis ve tedavi planlaması optimizasyonu
  • HES 130/0,4 (Volulyte®) ilaveli bir perioperatif hacim replasman tedavisinin ameliyat sonrası komplikasyon oranına etkisi
  • Metastati kolorektal kanserli hastaların başlangıç tedavisi için ilerleme durumunda, idame tedavisi ve reindüksiyon olmadan floriprimidin ve bevasizumab ya da yalnızca bevasizumablı idame tedavisi ardından 24 saat süresince floriprimidin, oksaliplatin ve bevasizumab temelli kemoterapili randomize üç kol safha III denemesi
  • Kolorektal karsinomun erken tanısı için yeni tümör belirteçlerinin karakterizasyonu
  • FIRE III
  • LUVIK

Araştırma organizasyonu hakkındaki sorularınızı, C Tıp Kliniğinden Bayan Ulrike Doppler 0621 503-2122 numaralı telefondan memnuniyetle cevaplar