Hizmetler

Bir bakışta hizmet yelpazemiz:

Cildin tüm bölgeleri için kendini kanıtlamış dermatolojik cerrahi

Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi

Bekçi lenf düğümleri tanılaması

Dermatohistolojik ve doku immünolojik testler

Cilt tümörlerinin tedavisi

Malign cilt tümörlerinde yatılı ve ambulant kemo ve immünoterapi

Klinik araştırmalar kapsamında cilt tümörleri tedavisi

Kutanöz lenf kanseri tedavisi

Cilt tümörleri ve bunların ön evrelerinin fotodinamik tedavisi

Mukozal tümörler ve erken evrelerinde argon plazma koagülasyonu ve lazer tedavisi

Kanser rehabilitasyonu

Psikoonkolojik rehberlik

Ludwigshafen cilt kanseri kendi kendine yardım grubu ile işbirliği