Hizmetler

Göğüs Merkezinde sunulan hizmetlerle aşağıdaki hedeflere ulaşılmaya çalışılmaktadır:

  • Önleme, erken teşhis, teşhis, tedavi, tedavi sonrası bakım ve rehabilitasyon sayesinde bölgedeki tümör hastaları bakımının iyileştirilmesi.
  • Meme kanseri (şüphesi) olan hastaların teşhis ve tedavisinde özel bir kalite. Bu; genel kuralların hazırlanması, bunlara uyulup uyulmadığının kontrolü, teşhis ve tedavide kaliteyi garanti edici tedbirler (örneğin, ikinci bir görüşün sağlanması, Senoloji Çalışma Grubu) sayesinde gerçekleştirilir.
  • Destekleyici ve alternatif yöntemlerin entegrasyonu
  • Kendi kendine yardım gruplarının katılımı
  • Diğer katılımcı işbirliği ortakları tıbbi malzeme satış yerleri, kendi kendine yardım grupları, din adamları, sosyal danışmanlık ve genetik danışmanlık merkezleridir.