Hizmetler

Merkezin amacı, maksada uygun ve yakın bir işbirliği bazında hastalara en son standartlara göre yardım etmektir. Yüksek kaliteli hasta bakımı, Alman Kanser Derneğinin güncel direktiflerine uygundur. Burada karakteristik olan husus, Ludwigshafen Kliniğine bağlı birçok klinik ve enstitüler ile bölgedeki yerleşik işbirliği ortakları ve sosyal kurumların yoğun entegrasyonudur.

Salt tıbbi tedavinin yanı sıra psikoonkolojik, sosyal ve palyatif bakıma özel değer verilmektedir.

Araştırma organizasyonu hakkındaki sorularınızı, C Tıp Kliniğinden Bayan Ulrike Doppler 0621 503-2122 numaralı telefondan memnuniyetle cevaplamaktadır.