Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Enstitüsü

  • Institut für Physikalische und Rehabilitative Medizin

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Enstitüsünde tıbbi gözetim altında, bütüncül bir yaklaşımla hastalıklar ve fonksiyon bozukluklarının iyileşmesi ve önlenmesi için klinikteki tüm ihtisas bölümleri hastaları ve ambulant hastalar için bireysel bir rehabilitasyon planı düzenleme olanağı sunuyoruz.

Bunların arasında kiropraktik tedavi, klasik doğal tedavi yöntemleri ve akupunktur, özel fizik tedavisi, egzersiz tedavisi, su egzersizi, nefes alma ve rahatlama terapisi, soğuk-sıcak terapisi/soğuk-sıcak terapisi, elektroterapi ve hidroterapiyi sayabiliriz.

Bunun haricinde, ağrı durumlarında, omurilik ve eklemlerin fonksiyonel bozuklukları, belfıtığı, idrar ve dışkısını tutamama, lenfödem, felç, baş dönmesi, metabolik bozukluklar ve kardiyovasküler hastalıklarda size özel tedavi programları geliştiriyoruz.

Mesleki uzmanlığımızı disiplinler arası çalışan Ludwigshafen Kontinans- Pelvik Taban Merkezine kazandırıyoruz. Mesane veya rektum fonksiyon bozukluğu olan hastalar burada geniş kapsamlı bir tedavi teklifi bulmaktadır.