Patoloji Enstitüsü

  • Institut für Pathologie

Patoloji Enstitüsü'nde hekimlerimiz arka planda çalışmaktadır. Aslında “Tedavi kılavuzları” olarak hastalarla hemen hemen hiç doğrudan temasları yoktur; ancak, kliniğin merkezi bir teşhis birimi temsilcileri olarak tüm klinik disiplinleri ile ilişkileri vardır.

Patoloji Enstitüsü'nün görevi, klinikteki ve bağlı hastanelerdeki hastalarının doku örneklerini (biyopsiler) veya hücre materyallerini (sitoloji) analiz etmektir.

Bunun için ışık mikroskopisinin yanı sıra histo ve immünhistokimya, DNA sitofotometri ile in situ hibridizasyon (CISH) kromojenleri gibi ek incelemeler de uygulanmaktadır. Patolojik bulgu raporu, konulan bir teşhis ile birlikte bundan sonraki tedavinin planlanmasına yarar.

Patolojik uzmanlığımız, Ludwigshafen Kliniği bünyesinde kurulmuş ve sertifikalı tümör merkezlerinin çalışmalarına aktarılır.

Rheinpfalz Göğüs Merkezi
Rheinpfalz Bağırsak Merkezi
Rheinpfalz Cilt Kanseri Merkezi
Ludwigshafen Onkoloji Merkezi
Rheinpfalz Prostat Kanseri Merkezi

Bu enstitülerin çalışanlarının katılımıyla sürekli olarak düzenlenen seminerler ve çalışma gruplarında bulgular tartışılır ve teşhis ve tedavi konseptleri hazırlanır. Patoloji Enstitüsü burada, biyopsi / sitoloji bulgularının hazırlanması ve değerlendirilmesinde zamanla önemli bir bütünleştirici fonksiyonu yerine getirir ve farklı disiplinler arasında bir arabirim görevini üstlenir.
Ludwigshafen Kliniğinde ve bağlı olan hastanelerde temsil edilen tıbbi disiplin sayısının yüksek olması nedeniyle hizmet yelpazemiz çok geniş olup hematopatolojiyi de kapsamaktadır. Bunun haricinde patolojik referans merkezleri ile yakın işbirliği içindeyiz.