A Tıp Kliniği

  • Medizinische Klinik A

A Tıp Kliniğinde, hematopoetik sistem, koagülasyon sistemi ve her türden malign tümör bozuklukları olan hastaları tedavi ediyoruz. Hizmet yelpazesi geleneksel sitostatik tedavi uygulamasından, immünmodülatör tedavi ve antikor terapisine ve otolog kan kök hücresi nakline kadar uzanmaktadır.

Ayrıca; bölgesel nefroloji merkezi olarak, tüm böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavisini gerçekleştiriyor, tüm renal replasman tedavisi, sürekli diyaliz işlemleri hizmetlerini sunuyor ve yüksek tansiyon hastalarını tedavi ediyoruz.

Burada ayrıca, romatizmal ve otoimmün sistem hastalıkları başta olmak üzere genel dahiliye ve endokrin bozukluklarının teşhis ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.

A Tıp Kliniği, hastane dahiliye bölümünün üç kliniğinden biridir.