Hizmetler

  • Medizinische Klinik B

Bir bakışta hizmet yelpazemiz:

Kalp kateteri ile aort kapakçığı nakli

Koroner damar hastalıkları

Kalp ritim bozukluğu- Kklinik elektrofizyoloji

Kardiyoversiyon

Kalp pili implantasyonu

Defibrilatör implantasyonu (ICD)

Elektrofizyolojik muayene/kateter ablasyonu

Kardiyo BT Tetkiki

Damar hastalıkları - boyun atar damarındaki daralmalar için, ana atardamar hastalıkları için

Pnömoloji

tehlikeli akciğer ve bronşiyal hastalıklar

İnternistik yoğun bakım

Acil Tıp Merkezi