Hizmetler

  • Neurologie

Verdiğimiz hizmetlerin yelpazesini şöyle özetleyebiliriz:

Stroke Unit / Vorderpfalz bölgesi ana merkezi

Multiple Skleroz

Ekstrapiramidal hareket bozuklukları

Klinik nörofizyoloji

Nöromüsküler hastalıklar

Nöropsikolojik hastalıklar

Nörolojik yoğun bakım

Görsel fizyoloji için özel laboratuar (VEP, ERG)