Bilgilendirme

Diyabetin temelinde, özellikle kan şekeri kontrolünü etkileyen bir metabolizma bozukluğu yatar. Diyabete bu nedenle halk dilinde şeker hastalığı da denilmektedir. Diabetes mellitus kelimesi kelimesine tercüme edildiğinde bal tadında akış anlamına gelir.

Bu ad, daha eski çağlarda belirlenmiş olan bu metabolizma bozukluğunun tipik bir belirtisinden ortaya çıkmıştır. Yüksek kan şekeri düzeylerinde şekerin idrara geçmesi. Şeker dengesi bozulduğu için, değerli üzüm şekeri idrar yoluyla kaybolur ve vücudun enerji üretiminde eksiklik oluşur!