Stabsstellen Geschäftsführung

Controlling

Leiterin: Susanne Haas

Leiterin:
Susanne Haas
E-Mail: haass@klilu.de

Sekretariat: Sandra Benzing-Hoffmann

Sekretärin:
Sandra Benzing-Hoffmann
Telefon: 0621 503-2201
Fax: 0621 503-2139
E-Mail: benzings@klilu.de

Kommunikation

Leiterin: Yasemin Böhnke

Leiterin:
Yasemin Böhnke
Mo, Mi, Do von 09:00-14:00 Uhr
Telefon: 0621 503-2398
Fax: 0621 503-4483
E-Mail: boehnkey@klilu.de

Referent Geschäftsführung

Referent der Geschäftsführung:
Patrick Kullmann
Telefon: 0621 503-2015
Fax: 0621 503-2008
E-Mail: kullmanp@klilu.de

Sekretariat: Mandy Mann

Sekretärin:
Mandy Mann
Telefon: 0621 503-2154
Fax: 0621 503-2139
E-Mail: mannm@klilu.de

Qualitätsmanagement

Leiterin:

Leiterin:
Antonie Ege
Telefon: 0621 503-2021
Fax: 0621 503-2139
E-Mail: egea@klilu.de

Sekretariat: Mandy Mann

Sekretariat:
Mandy Mann
Telefon: 0621 503-2154
Fax: 0621 503-2139
E-Mail: mannm@klilu.de

Tina Pagelkopf

Tina Pagelkopf
Telefon: 0621 503-2028
Fax: 0621 503-2139
E-Mail: tina.pagelkopf@klilu.de

Dr. med. Sanja Salopek, M. sc.

Dr. med. Sanja Salopek, M. sc.
Telefon: 0621 503-3172
Fax: 0621 503-2139
E-Mail: salopeks@klilu.de

Ansprechpartner Arzt-/Krankenhaushaftung, Patientenbeschwerden: Andreas Bondong

Ansprechpartner für Patientenbeschwerden:
Andreas Bondong
Telefon: 0621 503-2102
Fax: 0621 503-2129
E-Mail: bondonga@klilu.de

Christina Flocken

CIRS-Verantwortliche:
Christina Flocken
Telefon: 0621 503-2054
Fax: 0621 503-2064
E-Mail: flockenc@klilu.de

Recht und Innenrevision

Zentrales Projektmanagement

Leiterin:

Leiterin:
Antonie Ege
Telefon: 0621 503-2021
Fax: 0621 503-2139
E-Mail: egea@klilu.de