Kalite yönetimi

Ludwigshafen Kliniğindeki kalite yönetimi esas itibariyle yönetme görevi ile ilgilidir ve ilgili bölüm veya ihtisas bölümü yöneticilerinin sorumluluğundadır. Klinik üst düzey yöneticileri; müdür, medikal direktör ve bakım müdüründen oluşan bir yönetim kurulu kalite yönetimi idari ofisi çalışanları tarafından desteklenmektedir. İdari ofiste tıp servisi, bakım servisi ve idari bölümlerin temsilcileri yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Kalite yönetimi idari ofisinin görevleri:

Sertifikalandırmalar

 • Sertifika projeleri yönetimi
 • Sertifikalandırmalar için talep edilen tasarıların hazırlanmasında bölümlerin desteklenmesi
 • Kalite komisyonu toplantılarının hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Kalite geliştirme planının hazırlanması, kalite yönetimi ve kalite yönetimi eylem planlarının uygulanması
 • Klinik ve çalışma gruplarındaki kalite ekiplerinin yönetimi
 • Raporlama sistemi komisyonunda yönetim ve işbirliği
 • İç denetimlerin yapılması
 • Klinik Wiki Kalite Yönetim El Kitabının güncelleştirilmesi
 • Yönetim kurulunun kalite yönetimi ile ilgili konularının işlenmesinde desteklenmesi

Anketler
Aşağıdaki konuların hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve tanıtımı:

 • Hasta anketleri
 • Personel anketleri
 • Sevk eden kişi ya da kuruluşlar için anketler

Kalite yönetimi eğitim kursları

 • Çalışanlar ve stajyerler için kalite yönetimi ile ilgili iç eğitim programlarına katılım

Konuya özel halkla ilişkiler

 • Yapısal kalite raporunun hazırlanması

Ansprechpartnerinnen:

Leiterin:

Leiterin:
Antonie Ege
Telefon: 0621 503-2021
Fax: 0621 503-2139
E-Mail: egea@klilu.de

Mandy Mann

Sekretärin:
Mandy Mann
Telefon: 0621 / 503-2154
Fax: 0621 / 503-2139
E-Mail: mannm(at)klilu.de

Tina Pagelkopf

Tina Pagelkopf
Telefon: 0621 503-2028
Fax: 0621 503-2139
E-Mail: tina.pagelkopf@klilu.de

Dr. med. Sanja Salopek, M. sc.

Dr. med. Sanja Salopek, M. sc.
Telefon: 0621 503-3172
Fax: 0621 503-2139
E-Mail: salopeks(at)klilu.de

Ansprechpartner Arzt-/Krankenhaushaftung

Ansprechpartner für Arzt- / Krankenhaushaftung:
Andreas Bondong
Telefon: 0621 503-2102
Fax: 0621 503-2129
E-Mail: bondonga@klilu.de

Christina Flocken

CIRS-Verantwortliche:
Christina Flocken
Telefon: 0621 503-2054
Fax: 0621 503-2064
E-Mail: flockenc@klilu.de